XXX. SUSRET ASTRONOMA REGIJE ALPE-ADRIA

ASTRONOMSKI CENTAR RIJEKA

4. RUJNA 2022.

 

Pozivamo vas na jubilarni 30. susret astronoma regije Alpe-Adria koji će se održati u Astronomskom centru Rijeka u nedjelju 4. rujna 2022. Susret organizira Akademsko astronomsko društvo – Rijeka pod pokroviteljstvom Hrvatskog astronomskog saveza. Udruženje astronoma regije Alpe-Adria okuplja prvenstveno astronome amatere iz talijanske regije Furlanija-Julijska krajina, Slovenije i zapadne Hrvatske, a obzirom da su na susretu dobrodošli svi zaljubljenici u astronomiju i srodne znanosti, kroz povijest susreta često je bilo sudionika iz Njemačke, Austrije, Srbije te ostalih talijanskih i hrvatskih regija. Glavna ideja susreta je godišnje okupljanje astronoma amatera iz navedene međunarodne regije, razmjena ideja i iskustva, postizanje novih suradnji na području istraživačke i popularizacijske astronomije te bolje povezivanje astronoma amatera i profesionalaca.

 

Na susret se možete prijaviti putem obrasca na sljedećoj poveznici:

https://forms.gle/Gdq7DjZFXTifY1T97

 

OKVIRNI PROGRAM SUSRETA

 

· 9:00 – 9:30 – prijave (dvorana Astronomskog centra Rijeka)

· 9:30 – 9:35 - pozdravna riječ domaćina predsjednika Akademskog astronomskog društva Rijeka Dinka Brautovića

· 9:35 – 9:40 – pozdravna riječ koordinatora Susreta Alpe-Adria Paola Corellija

· 9:40 – 9:45 – pozdravna riječ glavnog tajnika Hrvatskog astronomskog saveza Doriana Božičevića te otvorenje susreta i izložbe o povijesti Susreta Alpe-Adria

· 9:50 – 10:30 – predavanje: Teleskopi MAGIC - Marina Mangarano, Sveučilište u Rijeci

· 10:30 – 11:00 – pauza za kavu, promatranje Sunca teleskopima i izložba o povijesti Susreta Alpe-Adria

· 11:00 – 13:00 – prezentacije pojedinih društava – moderator: Paolo Corelli, AFAM Remanzacco

· 13:00 – 14:00 – pauza za ručak i zajedničku fotografiju

· 14:00 – 14:30 – mogućnost prezentacije u planetariju (fakultativno)

· 14:30 – 14:45 – pauza za kavu, promatranje Sunca teleskopima i izložba o povijesti Susreta Alpe-Adria

· 14:45 – 16:45 - prezentacije pojedinih društava – moderator: Dorian Božičević, HAS

· 16:45 – 17:00 - pauza za kavu, promatranje Sunca teleskopima i izložba o povijesti Susreta Alpe-Adria

· 17:00 – 17:15 – zaključna riječ koordinatora Susreta Alpe-Adria Paola Corellija i odluka o mjestu održavanja idućeg susreta

· 17:15 – 18:00 – predavanje: Zvjezdarnica Vera Rubin – Željko Ivezić, Sveučilište u Washingtonu

· 18:00 – 19:00 - odlazak

 

XXX Incontro del Coordinamento Astronomi non Professionisti Alpe Adria

Centro Astronomico Fiume

4 settembre 2022

 

Abbiamo il piacere di invitarvi al 30mo Incontro del Coordinamento Astronomi non Professionisti Alpe-Adria, che si terrà presso il Centro Astronomico di Fiume, domenica 4 settembre 2022.

L'incontro è co-organizzato con la Società Astronomica Accademica di Fiume con il supporto dell'Unione Astronomica della Croazia.

Il Coordinamento Astronomi non Professionisti Alpe-Adria, raccoglie appassionati di astronomia del Friuli Venezia Giulia, Slovenia e Croazia occidentale.

All'incontro saranno tuttavia benvenuti professionisti e appassionati anche da altre regioni; in passato abbiamo accolto entusiasti provenienti dalla Germania, Austria, Serbia, altre località Italiane e Croate.

Lo scopo principale dell'incontro è quello di riunire appassionati di astronomia da tutte le regioni dell'Alpe-Adria con l'intento di scambiare idee e risultati, per stabilire nuovi progetti e collaborazioni nel campo della ricerca e divulgazione dell'astronomia nonchè migliorare lo scambio di informazioni fra il mondo professionale e quello degli appassionati di astronomia.

 

XXX. ALPE-ADRIA AMATEUR ASTRONOMERS LEAGUE MEETING

ASTRONOMICAL CENTER RIJEKA

SEPTEMBER 4TH 2022

 

We are inviting you to the 30th Alpe-Adria Amateur Astronomers League Meeting at the Astronomical Center Rijeka on Sunday 4 September 2022. The meeting is co-organized by the Academical Astronomical Society Rijeka with the support of the Croatian Astronomical Union. Alpe-Adria Amateur Astronomers League gathers primarily amateur astronomers from the Italian region Friuli-Venezia Giulia, Slovenia and western Croatia. However, since the meeting welcomes all passionate astronomers, both amateur and professional, in the past there have been participants from Germany, Austria, Serbia and other Italian and Croatian regions. The main objective of the meeting is to gather amateur astronomers fr the Alpe-Adria region, to exchange ideas and results, to establish new collaborative efforts and projects in the field of research and popularization of astronomy, and to achieve better networking between professional and amateur astronomers.

 

SREČANJE ASTRONOMOV REGIJE ALPE-ADRIA

ASTRONOMSKI CENTER REKA

4. SEPTEMBER 2022.

 

Vabimo vas na 30. jubilejno srečanje astronomov regije Alpe-Adria, ki bo potekala v Astronomskem centru Reka, v nedeljo, 4. septembra 2022. Srečanje soorganizirata Akademsko astronomsko društvo – Reka pod okriljem Hrvaške astronomske zveze. Društvo astronomov regije Alpe-Adria združuje predvsem ljubiteljske astronomije iz italijanske dežele Furlanije-Julijske krajine, Slovenije in zahodne Hrvaške, na srečanju pa so dobrodošli tudi vsi ljubitelji astronomije in sorodnih ved. Skozi celotno zgodovino so se srečanja pogosto udeležili tudi gostje iz Nemčije, Avstrije, Srbije in drugih italijanskih in hrvaških regij. Glavna ideja srečanja je vsakoletno srečanje amaterskih astronomov iz omenjene mednarodne regije, izmenjava idej in izkušenj, doseganje novih sodelovanj na področju raziskovanja in popularizacije astronomije ter boljše povezovanje amaterjev in profesionalnih astronomov.

 

30 AA logo

Facebook @astronomskisavez