Hrvatski astronomski savez (HAS) je obnovljen Skupštinom od 18. prosinca 2009. godine u vrijeme Međunarodne astronomske godine od strane astronomskih društava iz Malog Lošinja, Rijeke, Višnjana, Korenice i Zadra. Kod obnove Ured za opću upravu je tražio da se kontaktiraju udruge osnivačice Saveza što je učinjeno pa su astronomska društva iz Koprivnice i Siska obnovile svoje članstvo u Savezu kao dvije od tri udruge osnivačice i time je Savez obnovljen i obavljen je upis promjena u Registru udruga Republike Hrvatske.

Savez je slijednik Saveza astronomskih društava SR Hrvatske koji je prvi puta upisan u registar društvenih organizacija 28.12.1981. u Zagrebu, a koji je stvaranjem novog registra društvenih organizacija, nakon skupštine održane 13. prosinca 1986. u Zagrebu preimenovan u Savez astronomskih društava Hrvatske (SADH). Savez astronomskih društava Hrvatske 1994. godine mijenja naziv u Savez amaterskih astronomskih društava Hrvatske (SAADH), a zadnja skupština istog je održana 1998. godine i od tada više nikad do obnoviteljske skupštine 18. prosinca 2009. u Malom Lošinju na kojoj je Savezu promijenjen naziv u Hrvatski astronomski savez te je sjedište Saveza premješteno iz Zagreba u Mali Lošinj. Na obnoviteljskoj skupštini je donesen novi statut usklađen sa Zakonom o udrugama i Zakonom tehničkoj kulturi, a donesena i odluka o ponovnom učlanjenju Saveza u Hrvatsku zajednicu tehničke kulture odnosno nekadašnju Narodnu tehniku Hrvatske koje je Savez prethodno bio član.

 

Tajnik:

Dorian Božičević, mag. theol.,
Instruktor-savjetnik HZTK za izvannastavne
i izvanškolske aktivnosti iz astronomije