Danas je u Rijeci na Botelu Marina održano svečano otvorenje 7. Festivala tehničke kulture. Otvorenju ove dvodnevne manifestacije tehničke kulture na kojoj sudjeluje i Hrvatski astronomski savez prisustvovali su: Andrej Poropat, predsjednik Gradskog vijeća Grada Rijeke, Sonja Šišić, pročelnica Upravnog odjela za kulturu, sport i tehničku kulturu Primorsko-goranske županije, Damir Tomić, predsjednik Hrvatske zajednice tehničke kulture, Dorian Božičević, predsjednik Zajednice tehničke kulture Primorsko-goranske županije i Đordano Bucci, predsjednik Zajednice tehničke kulture Rijeka.

 

2019 FTK otvorenje Damir Tomic

Predsjednik Hrvatske zajednice tehničke kulture - Damir Tomić

 

2019 FTK otvorenje Dorian Bozicevic

Predsjednik Zajednice tehničke kulture Primorsko-goranske županije - Dorian Božičević

 

2019 FTK otvorenje Giordano Bucci

Predsjednik Zajednice tehničke kulture Grada Rijeke - Giordano Bucci

 

 

 

 

Facebook @astronomskisavez