naseneboU sklopu II. Susreta astronomskih društava Hrvatske u petak 18. rujna  2015. u Malom Lošinju održana je izborna skupština Našeg neba - udruge  za zaštitu noćnog neba. Na skupštini je izabrano staro/novo vodstvo:  Korado Korlević, prof. za predsjednika, Boris Štromar, dipl. ing. za  dopredsjednika i Dorian Božičević, mag. theol. za tajnika. Na skupštini  se raspravljalo o aktivnostima udruge po pitanju smanjenja svjetlosnog  onečišćenja u proteklom razdoblju te budućim aktivnostima.

Konstatirano  je da je trenutno najveći problem neprovođenje odredaba Zakona o zaštiti  svjetlosnog onečišćenja koji je donesen još 2011. godine i nedoneseni  podzakonski akti predviđeni tim zakonom. Radi neprovođenja zakona i  nepostojanja podzakonskih akata svjedoci smo vrlo lošeg postavljanja  rasvjete poglavito u okviru investicija u turističke objekte gdje se  često rasvjeta postavlja na potpuno neekološki način radi "estetike" i  "dizajna", a da ista u konačnici nije funkcionalna, ne služi povećanju  sigurnosti nego nepotrebno svijetli u nebo i prirodni okoliš čineći  štetu čitavom ekosustavu. Najžalosnije je što se danas najčešći primjeri  takvih loših i neekoloških projekata rasvjete nalaze u zaštićenim  park-šumama i neposrednoj blizini zaštićenih područja prirode uključenih  u ekološku mrežu.

Najvažniji zaključak skupštine je da će udruga u  suradnji s Hrvatskim astronomskim savezom oformiti povjerenstvo za  izradu prijedloga podzakonskih akata na Zakon o zaštiti od svjetlosnog  onečišćenja budući da isti nisu doneseni, a da su zadnji prijedlozi  podzakonskih akata koje je izradila radna skupina Ministarstva zaštite  okoliša i prirode bili loši u smislu preslabe zaštite od svjetlosnog  onečišćenja, dozvoljavanja prevelike rasvijetljenosti te vrlo  kompliciranih procedura koje bi provedbu istih činile neprovedivom.  Treba istaknuti i činjenicu da kod izrade prijedloga podzakonskih akata u  radnu skupinu Ministarstva zaštite okoliša i prirode nije bio uključen  niti jedan predstavnik Našeg neba - udruge za zaštitu noćnog neba i  Hrvatskog astronomskog saveza premda su s naše strane bili predloženi  članovi za radnu skupinu.

Facebook @astronomskisavez