Tajnik Hrvatskog astronomskog saveza i Našeg neba - Udruge za zaštitu noćnog neba Dorian Božičević, mag. theol. je  sklopu 1. znanstveno stručnog kongresa "LJEČILIŠNI TURIZAM I PRIRODNI  LJEKOVITI ČINITELJI" koji se održao od 31. kolovoza do 2. rujna 2018. na Rabu u organizaciji Nastavnog  zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije održao predavanje  na temu "Utjecaj svjetlosnog onečišćenja na ljudsko zdravlje" o čemu je  publiciran i članak u zborniku radova sa kongresa.

 

40592931 538245389950903 8445207160631066624 n

Facebook @astronomskisavez